ลุ้นคลังแจกเงิน

ลุ้นคลังแจกเงิน

วันที่ 16 พฤษภาคม นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยืนยันรัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน ซึ่งมาตรการที่ออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานในระบบกว่า 11 ล้านคน จะได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านสำนักงานประกันสังคม


ส่วนกลุ่มแรงงานอิสระ 16 ล้านคน กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 15 ล้านกว่าคน โดยคลังเร่งโอนเงินให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.2 ล้านคน และในวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคมนี้ จะเร่งโอนเงินอีก 1.4 ล้านราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่มีการแก้ไขบัญชีเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และได้รับแจ้งว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร

หัวหน้าครัวเรือนเกษตร
สำหรับกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่วนปัญหากรณีข้าราชการที่ทำเกษตรกรรมด้วยนั้น ขณะนี้คลังได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่ามีกี่ราย และส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการท้องถิ่น กว่า 3 ล้านคน รัฐบาลดูแลด้วยการไม่รับลดเงินเดือน ไม่ลดวัน เวลาการทำงาน

นายลวรณ กล่าวว่า ในส่วนกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม กำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉินอีก 1 ล้านคน พม. กำลังเร่งดูแล

ยังเหลือกลุ่มตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ที่ต้องช่วยเหลือผ่านมาตรการรูปของตัวเงิน คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กว่า 14.6 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ได้เข้ามาตรการช่วยเหลืออื่นๆแล้ว ยังเหลืออยู่ 2.4 ล้านคน ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้าน ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

คลังคาดว่าในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐแล้ว จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยความช่วยเหลือจะเป็นมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลัก

นายลวรณ กล่าวว่า อยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป และรัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการดูแลอย่างทันถ้วงที ที่เหมาะสมกับสถานการเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ co vid19 ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

มาตรการต่างๆจะอำนวยถึงทุกกลุ่มงาน
อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว mumkhao ก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างๆ รอการโอนเงินจากรัฐบาลในมาตราการต่างๆต่อไป
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon