ใครยังไม่ได้เงิน รีบยื่น เปิดระยะเวลาอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร ไม่เว้นวันหยุด

ใครยังไม่ได้เงิน รีบยื่น เปิดระยะเวลาอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร ไม่เว้นวันหยุด

เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ของรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความเตือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ Covid 19 ไว้แล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ขอให้รีบดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยา ประกอบด้วย1. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 ภายใน 30 เม.ย.63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 5 มิ.ย. 63 ไม่เว้นวันหยุด
2. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ระหว่าง 1 - 15 พ.ค. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63
โดย เกษตรกร สามารถโทรสอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการทั้ง 8 แห่ง ได้แก่
สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด
สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1 - 8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1- 4
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด
ทั้งนี้ ในการยื่นอุทธรณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่เกษตรกร และเมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก 8 วัน เกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.moac.go.th หรือ (คลิกที่นี่)
สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.moac.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
4. คลิก ตรวจสอบสถานะ
นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการ ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถทำได้ดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.moac.go.th
2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. คลิก ตรวจสอบสิทธิ์

ที่มา เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon