ขั้นตอนจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร

ขั้นตอนจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร

สำหรับมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ โดยการอนุมัติเงินช่วยเหลือครัวละ 15000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งตรวจสอบเพื่อจ่ายเงิน ล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข้อท้วงติงว่า กระทรวงเกษตรฯ ทำงานล่าช้า รวมถึงไม่เห็นความสำคัญและใส่ใจช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID นั้น ไม่เป็นความจริง

กระทรวงเกษตรฯ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ตนได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการในทุกขั้นตอนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างเร็วที่สุด โดยเมื่อวันที่ 5 พค 63 รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่พร้อมได้รับการช่วยเหลือในกลุ่มแรกจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่ากระทรวงการคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้โดยเร็วเช่นกัน

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและมีบัญชี ธกส จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดแรกในกลางเดือน พค
เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนหรือมีรายชื่อตกหล่น ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียนภายใน 15 พค ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
กระทรวงเกษตรฯ จะตรวจสอบความถูกต้องอีกประมาณ 7 วัน ก่อนส่งให้กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการจ่ายเงิน

ทั้งนี้ คาดว่าเกษตรกรจะได้เงินรอบแรกครบหมดภายในสิ้นเดือน พค นี้ ซึ่งตนห่วงใยทั้งเกษตรกรและประชาชน ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานดูแลห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งระบบจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการขนส่งกระจายผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ ขณะที่กระบวนทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรฯ เป็นไปตามลำดับดังนี้
3 เมย 63 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก ส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกร ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน
12 เมย 63 กระทรวงการคลัง กำหนดให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรเป็นกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ ต่อมามีร้องเรียนว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกร
18 เมย 63 นายเฉลิมชัย เรียกประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

21 เมย 63 ทำการตรวจสอบจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อวางกรอบช่วยเหลือกับ ธกส
22 เมย 63 นายเฉลิมชัย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางการเยียวยาเกษตรกร
23 เมย 63 ทำหนังสือเสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และเลขาธิการ ศสก เข้าชี้แจงรายละเอียด
28 เมย 63 ครม. มีมติอนุมัติโครงการ ไม่เกิน 10 ล้านราย 150000 ล้านบาท
29 เมย 63 มอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เรียกประชุมตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ทั้ง พืช ปศุสัตว์ ประมง หม่อนไหม ยาง อ้อย ย าสูบ
30 เมย 63 ประชุมสรุปจำนวนเกษตรกร และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการขึ้นทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานจาก Citizen ID หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

1 พค 63 ลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรก
5 พค 63 รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง ได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม นายเฉลิมชัย กล่าวด้วยว่า กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจทำงาน มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกันโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนแล้ว ตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังเร่งตรวจสอบเพื่อเตรียมจ่ายเงินภายในกลางเดือน พค นี้
ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon