เว็บช่วยเหลือเกษตรกร เปิดแล้ว

เว็บช่วยเหลือเกษตรกร เปิดแล้ว

จากกรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมพร้อมโอนเงินช่วยเหลือ 5000 บาท รวม 3 เดือน พค ถึง กค ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ช่วยเหลือเกษตรกร คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พค เป็นต้นไป ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พค ที่ผ่านมา เวลา 20 00 น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส ได้เปิดให้เกษตรกร ตรวจเช็คข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อ และข้อมูล ทางเว็บไซต์ www เยียวย าเกษตรกร com อย่างเป็นทางการ โดยเวลา 20 30 น เว็บไซต์ยังเข้าใช้ได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ เว็บไซต์ได้ขอให้เกษตรกรเตรียมข้อมูล 3 ข้อ คือ
1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3 บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อแจ้งข้อมูล 2 ปุ่ม คือ ปุ่มสีเขียว สำหรับแจ้งช่องทางการรับโอนเงิน และ ปุ่มสีเหลือง สำหรับตรวจสอบผลการโอนเงิน

หน้าเว็บไซต์เปลี่ยนใหม่
ทั้งนี้ ธกส จะจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน พค ถึง กค 2563 จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150000 ล้านบาท โดยเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธกส สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www เยียวย าเกษตรกร com ของ ธกส ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พค 2563 เป็นต้นไป

เกษตรกร

หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน แล้ว เมื่อ ธกส ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พค 2563 เป็นต้นไป

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเข้าเช็คสถานะตอนนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส ได้เปิดให้เกษตรกร ตรวจเช็คข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อ และข้อมูลได้แล้ว
ขอบคุณ ธกส
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon