ประกันสังคม เปิดศูนย์ร้องทุกข์

ประกันสังคม เปิดศูนย์ร้องทุกข์

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่ทางสำนักงานประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน ความคืบหน้าล่าสุด ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จ.นนทบุรี ม.ร.ว.จัตุมงคล ระบุว่า ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ CO VID ของประกันสังคม นั้น มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามการขอรับเงินสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

การรับเรื่องอุทธรณ์กรณีที่ผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากสำนักงานประกันสังคม

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ณ หน่วยปฏิบัติทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ส่วนกลางตั้งที่สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ทุกหน่วยปฏิบัติ และศูนย์ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 ถึง 18.00 น.

สำหรับการดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID นั้น มีผู้ยื่นของใช้สิทธิแล้ว จำนวน 1090082 ราย สรุปการจ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมอนุมัติสั่งจ่ายไปแล้ว 776421 ราย เป็นเงินจำนวน 4465.542 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นอีก เป็นจำนวนมาก

ผู้ว่างงาน
พร้อมย้ำความร่วมมือไปยังนายจ้างให้กรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e Service ทางเว็บไซต์ประกันสังคม เพื่อนำเข้าระบบประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูล แล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานและโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทำการ

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ณ หน่วยปฏิบัติทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 ถึง 18.00 น.
ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon