คลังตอบชัดแล้ว กรณีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รอบใหม่

คลังตอบชัดแล้ว กรณีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รอบใหม่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า มาตรการการรับเงิน ช่วยเหลือสถานการณ์ cd 19 เราไม่ทิ้งกัน ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน เราไม่ทิ้งกัน ที่กำลังจะจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิอีกราว 13.4 ล้านรายในสัปดาห์หน้านั้น คำถาม และเสียงลือเสียงเล่าอ้างไปยังพื้นที่ต่างๆ ถึงการเปิด ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รอบใหม่ นั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงคาใจหลายๆ คน
โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกระทรวงการคลังนั้น ระบุว่า ในการดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ตอนนี้มีผู้ได้รับเงินแล้วอย่างน้อย 11 ล้านราย จากผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวน 13.4 ล้านคน
ขั้นตอนหลังจากการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนทั้ง 28.8 ล้านราย สามารถจำแนกออกเป็น ผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน 4.8 ล้านราย และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิอีก 1.7 ล้านราย ทำให้เหลือผู้ที่เข้าข่ายผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือ 22.3 ล้านราย
ดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้าข่ายเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 22.3 ล้านรายนั้น มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จาก เราไม่ทิ้งกัน 13.4 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ 4.4 ล้านราย กลุ่มที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม 5.1 ล้านราย กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และมีการยื่นทบทวนสิทธิ 3.8 ล้านราย
ปัจจุบัน ตามเป้าหมายของกระทรวงการคลังที่จะสามารถดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ และดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เรียบร้อยทั้งหมดให้ได้ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยจะเหลือกลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่ผ่าน ไม่อยู่ในข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ในโครงการ เราไม่ทิ้งกันราว 1.7 ล้านราย ยิ่งทำให้คำถามถึงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ยิ่งดังขึ้น และต้องการรู้ความชัดเจนว่าเป็นอย่างไรกันแน่

คำถามถึงการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่นั้น ทาง อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยเมื่อตอนที่มีข่าว เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนใหม่ในมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ นักเรียน และนักศึกษาพาร์ทไทม์นั้น จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ หลังจากที่ปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา
กรณีของนักศึกษาพาร์ทไทม์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือนั้น จะยึดเกณฑ์จากการประกอบอาชีพเป็นหลัก หากนักศึกษาทำงานเพื่อเป็นทุนในการเรียนของตัวเองไปด้วย กรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ แต่จะต้องลงทะเบียนใน เราไม่ทิ้งกัน อยู่ตั้งแต่เดิมแล้ว ซึ่งถ้ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ขณะที่ นักศึกษาพาร์ทไทม์ที่ยังไม่ลงทะเบียน ให้ถือว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบไป
อย่างไรก็ตาม มาตรการการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันนี้ กระทรวงการคลังชี้แจงว่า เป็นหนึ่งในมาตรการหลายเรื่องที่รัฐบาลดูแลเยียวยาประชาชน กลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบประกันสังคม โดยหลังจากนี้จะมีมาตรการออกมาดูแลประชานกลุ่มอื่นๆ ให้ครอบคลุมที่สุด
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon