วันนี้ กระทรวงการคลังโอน กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ

วันนี้ กระทรวงการคลังโอน กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่กระทรวงการคลังช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ทางด้าน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ล่าสุดจำนวน 15 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน
ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค. 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วนั้น ล่าสุด กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 4 แสนคน จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันพุธที่ 20 พ.ค.63

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 พ.ค. 63 ส่วนประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ดีใจกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ การะทรวงการคลังกำลังตรวจสอบและโอนเงินโดยเร็วที่สุด
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon