วิธีที่รวดเร็วที่สุด ในการรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร

วิธีที่รวดเร็วที่สุด ในการรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร

จากมาตรการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 2563 ที่เริ่มมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งตรงกับข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ยังพบเกษตรกรในกลุ่มที่ 1 ทั้ง รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่คาดว่าไม่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.ที่จะรับโอนเงิน จํานวน 438,251 รายเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งในรอบที่ 1 จํานวน 109,600 ราย และรอบที่ 2 อีกจํานวน 328,651 ราย ควรแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง เว็บไซต์ www.เยียวย าเกษตรกร.com โดยเร็ว ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดคือ ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเกษตรกร

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรฯ แล้ว และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากกระทรวงการคลังแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไปวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุด ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน
ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon