โครงการจ้างแรงงานชลประทาน ยังรับสมัครงานอีกหลายหมื่นคน

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน ยังรับสมัครงานอีกหลายหมื่นคน

ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมชลประทานจัดทำโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการกระจายของ CO VID โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 4497.59 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ้างแรงงาน 88838 คนนั้น จากการเปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มียอดสะสมการจ้าง 28623 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของแผน โดยใช้วงเงิน 330.47 ล้านบาท จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ เชียงใหม่ 2255 คน สุพรรณบุรี 1487 คน และนครพนม 1481 คนชลประทาน

ความคืบหน้า โครงการจ้างแรงงานชลประทาน ของกรมชลประทานที่เปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการแพร่กระจายของ CO VID โดยได้รับค่าจ้างวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ถึง 7 เดือนขณะนี้ ทั่วประเทศมีผู้สนใจเข้าร่วมจ้างแรงงานแล้ว 44464 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของแผน ยังสามารถจ้างแรงงานได้อีกประมาณ 44000 คน ให้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้ 88838 คน
สำหรับคุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการที่จะได้รับการจ้างแรงงาน มีดังนี้
1.เกษตรกรหรือเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน
2.ประชาชนและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ
3.หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ จะพิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460
ขอบคุณ กรมชลประทาน
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon