การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือน เมย วันไหนถึงได้ลดราคา

การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือน เมย วันไหนถึงได้ลดราคา

หลังจาก ครม มีมติปรับลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มีค ถึง พค โดยผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1จุด1 จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1จุด2 และประเภท 1จุด3 จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มีค ถึง พค โดยเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือน กพ เป็นเดือนฐาน แต่ในช่วงต้น พค เกิดความสับสนกับผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก เมื่อได้รับบิลค่าไฟฟ้า โดยค่าไฟฟ้ายังสูงเท่าเดิม ไม่ได้ปรับลดค่าไฟฟ้าลง โดยใช้เดือน กพ เป็นเดือนฐาน ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย

มิเตอร์ไฟฟ้า

ล่าสุดทั้ง กฟน และกฟภ ได้แถลงชี้แจงถึงเรื่องนี้ โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 เมย 2563 โดยให้สิทธิ์ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1จุด1 1จุด2 และ 1จุด3 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือนนั้น
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA ชี้แจงรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ดังต่อไปนี้
1 ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1จุด1 จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน ของค่าไฟฟ้าเดือน มีค ถึง พค 2563

2 ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1จุด2 และประเภท 1จุด3 จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน ในค่าไฟฟ้าของเดือน มีค ถึง พค 2563 โดยเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือน กพ เป็นเดือนฐาน
2จุด1 หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน คิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง
2จุด2 หากมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนฐาน
2จุด3 หากมีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 801 ถึง 3000 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวก 50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน
2จุด4 หากมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวก 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยที่ใช้ในแต่ละเดือน สามารถตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าตามรอบการจดหน่วยดังนี้
หน่วยเดือน กพ 2563 เป็นฐานในการอ้างอิง ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 กพ ถึงวันที่ 13 มีค 2563
หน่วยเดือน มีค 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 มีค ถึงวันที่ 13 เมย 2563
หน่วยเดือน เมย 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 เมย ถึงวันที่ 13 พค 2563
หน่วยเดือน พค 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 พค ถึงวันที่ 13 มิย 2563
โดยตั้งแต่วันที่ 12 พค 2563 สามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ ไปชำระค่าไฟฟ้าซึ่งจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติ

ส่วนกรณีชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว โดยยังไม่ได้สิทธิ์ส่วนลด MEA จะคืนเงินโดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือน มิย 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ได้ที่ www mea or th ตั้งแต่วันที่ 12 พค 2563 เป็นต้นไป
สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ประเภท 111 ค่าไฟฟ้าเดือน มีค ถึง พค 2563 ใช้ไฟฟ้าฟรี
ขณะที่ประเภท 112 12 ชำระค่าไฟฟ้าเดือน เมย ตั้งแต่วันที่ 8 พค 2563 สามารถใช้ใบแจ้งหนี้เดิมได้ โดยระบบจะปรับยอดชำระให้เป็นยอดใหม่ทันที ตามมมาตรการ

เป็นอย่างกันบ้างสำหรับข้อมูลดีๆ ที่หลายๆคนสงสัย คงหายข้องใจกันบ้างแล้วนะคะ
ขอบคุณ PEA
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon