เราไม่ทิ้งกัน วันนี้งดโอนเงิน

เราไม่ทิ้งกัน วันนี้งดโอนเงิน

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์นี้ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน ซึ่งระบบยังคงทำการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในสัปดาห์นี้จะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับสิทธิที่ผ่านการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนทั้งหมดราว 2จุด4 ล้านราย ซึ่งดำเนินการจ่ายเงินมาตั้งแต่วันศุกร์ทำให้ตอนนี้มีผู้ได้รับเงินแล้วอย่างน้อย 11 ล้านราย จากผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวน 13จุด4 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน

รายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดของการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ของผู้ผ่านการตรวจสอบสถานะ เราไม่ทิ้งกัน จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พบว่า หลังจากการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนทั้ง 28จุด8 ล้านราย จำแนกออกเป็น ผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน 4จุด8 ล้านราย และไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิอีก 1จุด7 ล้านราย เหลือผู้ที่เข้าข่ายผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือ 22จุด3 ล้านราย

ตรวจสอบสถานะ
สำหรับวันนี้ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ทางกระทรวงการคลังจะงดการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเณฑ์ตามมาตรการ ให้รอรับการโอนเงินในวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ต่อไป

คนที่ผ่านเกณฑ์สถานะเปลี่ยน ได้รับสิทธิรอรับเงิน ให้รออย่างใจเย็น เพราะถึงอย่างไรก็ได้เงินแน่นอนแต่อาจช้าหน่อย
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon