คลัง งดโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน

คลัง งดโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน

จากกรณีรัฐบาลมีมาตราการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่นอกเหนือจากกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 จะได้รับเงินรายละ 5000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

หน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกันผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เผยว่า สำหรับยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ขณะนี้มีกว่า 14 ล้านคน และทยอยจ่ายเงินไปแล้ว ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพอิสระ จะต้องตรวจสอบต่อไปว่าเข้ามาตรการการช่วยเหลือของรัฐส่วนใด เพราะอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มของประกันสังคมส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน จะต้องเข้าไปดูแลเป็นรายกรณีว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะเหตุผลใด ซึ่งมีทั้งเลขบัตรประชาชนไม่ตรง ก็จะนำมาทบทวนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ก็จะจ่ายเงินทันทีผู้ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลืออีกครั้ง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 16 ถึง 17 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดเสาร์และอาทิตย์สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆ ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท หรือไม่ได้ทันที เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ ที่เป็นแถบสีเทา
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิดหน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โอนเงินช่วยเหลือ ต้องรอสักครู่ ทางภาครัฐกำลังดำเนินงานให้แล้วเสร็จค่ะ
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon