สาเหตุที่ สถานะไม่เปลี่ยน ไม่ได้เงิน


สาเหตุที่ สถานะไม่เปลี่ยน ไม่ได้เงิน

มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID หากได้รับสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย มีการลงทะเบียนซ้ำ 4.8 รายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย ทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย กลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย โอนเงินช่วยเหลือแล้ว 14.2 ล้านรายส่วนที่เหลือจะโอนเงินช่วยเหลือได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้อีกประมาณ 7 แสนราย
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยา มีดังต่อไปนี้

1. บัญชีของผู้รับไม่ถูกต้อง บัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน บัญชีถูกปิด หรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งจะเป็นเหตุให้การโอนเงินไม่สำเร็จ ดังนั้น สำหรับกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับรับโอนเงินช่วยเหลือ โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้รับสิทธิ แต่ชื่อ นามสกุลไม่ตรงบัญชีที่ลงทะเบียน

2.ไม่ได้รับสิทธิ์ เพราะไม่ขอทบทวนสิทธิ์ ไม่ผ่านทบทวนสิทธิ์ ไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงการคลัง ได้มีการปิดยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว แต่หากมีปัญหาอื่นๆ ท่านสามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม3.ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้ว แต่ไม่พบตัว หรือติดต่อเพื่อขอนัดหมายพบตัว แต่ติดต่อไม่ได้ ให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง ไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ให้รีบไปร้องเรียนได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 พ.ค.63 โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon