ชาวราชบุรี ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ชาวราชบุรี ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สำหรับการเปิดรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อรอรับเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 15000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน วันนี้มีเกษตรกรทยอยเดินทางนำเอกสารมาสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กันอย่างไม่ขาดสาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ทุกคนเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจล ก่อนการกรอกเอกสาร ทางสำนักงานได้ติดรายชื่อทะเบียนเกษตรกรไว้ทุกตำบล เพื่อให้เกษตรกรได้ตรวจสอบรายชื่อสิทธิ์ตามทะเบียนที่ได้ขึ้นไว้กับสำนักงานแต่ละอำเภอนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID มีประกาศชัดเจนว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรรายละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนของราชบุรีได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมจะมีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี 62 หรือ 63 คือ ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว เพื่อไปสอบทานข้อมูลว่าขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ประมง หรือ ปศุสัตว์หรือไม่ เพราะเกษตรกร 1 รายจะได้รับการช่วยเหลือครอบครัวละ 1 สิทธิ์
จังหวัดราชบุรีมีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้กว่า 6 หมื่นครัวเรือน 1 ครัวเรือนจะได้รับสิทธิ์ 1 ราย แต่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วและมีการตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบันจำนวน 42276 ราย ชุดแรกที่ตรวจสอบนี้จะได้รับเงินไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม ส่วนที่เหลือเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเก่า คือ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 62 ลงมา แต่ไม่เคยมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยกลุ่มนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังปรับให้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอีกส่วนที่เป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลย ทำการเกษตรจริง แต่ไม่เคยมาติดต่อไม่เคยมีระบบของการเป็นเกษตรกร ทางสำนักงาน ยังให้โอกาสเปิดรับสมัครช่วงนี้หรือมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้และให้รวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาตรวจสอบ เนื่องจากวันที่ 15 พฤษภาคมจะเป็นวันที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะบันทึกข้อมูลไปในระบบให้เรียบร้อย

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้หากเป็นเกษตรกรใหม่จะมี ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์คำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถพิมพ์ออกมาแล้วกรอกได้ทันที ไม่ต้องมาที่สำนักงาน เพื่อประหยัดเวลา มีสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และโฉนดที่ดินแปลงที่ทำเกษตรนำไปขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งแปลงที่ดิน หรือรวบรวมหลักฐานแล้วนำไปยื่นกับผู้นำหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครเกษตรรวบรวมแล้วมาส่งที่สำนักงานเกษตรอำเภอกรณีเกษตรกรเช่าพื้นที่ปลูกให้แนบสัญญาเช่ามาด้วย เมื่อได้เอกสารทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกเข้าระบบแล้วจะปริ๊นรายชื่อออกมา และเชิญมาทำประชาคมแต่ละพื้นที่ โดยเกษตรอำเภอจะแจ้งข่าวสารผ่านทางผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนั้นๆ สำหรับหลักเกณฑ์ที่มาขึ้นทะเบียนนั้น ต้องมีพืชอยู่ในแปลง หากเป็นไม้ผล พืชยืนต้น 1 ไร่ ขึ้นไป หากเป็นพืชผัก ไม้ประดับมีพื้นที่ประมาณ 1 งาน ขึ้นไป และมีอายุไม่น้อยกว่า 15 วันวันนี้ที่จังหวัดราชบุรี ชาวบ้านแห่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรคึกคัก เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 15000 บาท สำนักงานเกษตรราชบุรี เผยเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้ว 6 หมื่นราย
ขอบคุณ khaosod
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon