เกษตรกรเฮ รับเงินช่วยเหลือ รอบแรก

เกษตรกรเฮ รับเงินช่วยเหลือ รอบแรก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะโอนเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 ว่า ได้โอนเงินรอบแรกให้เกษตรกรกลุ่มแรกไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบแรก ซึ่งตนเองในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้แนวทางการช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ดีที่สุดเพราะการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรให้กลับมาอยู่ดีกินดีคือหน้าที่ของตนเอง ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คลิก

ทางด้าน นายทำนนท์ แซ่ลี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ข้าว และพืชผัก ใน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 5000 บาท กล่าวว่า อยากฝากขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะ นายเฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ช่วยเหลือจัดสรรเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรในช่วงการแพร่ของ co vid 19 ซึ่งเงินจำนวนนี้มาทันเวลาฤดูฝนพอดี จึงจะนำเงินไปลงทุนพัฒนาต่อยอดการเกษตร ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ทำปุ๋ยหมักพร้อมฝากถึงเพื่อนเกษตรกรด้วยกันให้รับผิดชอบต่อหน้าที่เกษตรกร ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อเกิดภาวะวิกฤติแล้วภาครัฐจะได้เข้ามาช่วยเหลือชดเชยได้อย่างทันเวลาเกษตรกร

ส่วน นายอมร ขุนรามบุตร เกษตรกรผู้ปลูกพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้จัดสรรเงินมาช่วยเหลือ จะได้นำเงินมาใช้จ่ายที่จำเป็น เนื่องจากประสบปัญหาการขายสินค้าเกษตรได้ยากและลำบาก รวมทั้งเงินช่วยเหลือบางส่วนจะได้นำมาลงทุนต่อยอดพัฒนาฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐานต่อไปทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือได้จากระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ คลิกและสามารถติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือตู้ปรับสมุดหน้าธกส ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

สำหรับเกษตรกรที่เป็กลุ่มที่ได้รับเงินรอบแรก อย่าลืมไปเช็กสถานะการได้รับเงินกันได้นะคะ ตามเว็บไซต์ดังกล่าว

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon