ลงมติ ให้นักท่องเที่ยวลงเบียนออนไลน์ก่อนเข้าสักการะ เกาะคำชะโนด

ลงมติ ให้นักท่องเที่ยวลงเบียนออนไลน์ก่อนเข้าสักการะ เกาะคำชะโนด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถือเป็นวันที่ทุกคนตั้งตารอคอยกันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากรัฐบาลต้องหยุดการออกเลขมาเป็นเวลา 3 รอบ เพราะเหตุการณ์จากสถานการณ์co vid19 ที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านต้องหยุดลุ้นเลขกันเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับวันนี้ 16 พฤษภาคม 2563 ทางรัฐบาลจะกลับมาให้ประชาชนได้ลุ้นเลขกันอีกครั้งโดยต่างมีชาวบ้านมากมายได้พบเลขจากหลายๆที่หรือจากหลายๆสำนัก ที่ต่างเผยเลขต่างๆกันออกมามากมายให้ได้ลุ้นกัน และเช่นที่เกาะคำชะโนด ซึ่งเป็นที่ผู้คนศรัทธาและเข้ามาสักการะกันมากมาย แต่ด้วยเหตุการณ์จากco vid19 ทำให้ที่เกาะคำชะโนดจำเป็นต้องปิดเกาะไปเช่นเดียวกัน เพื่อลดการแพร่ของco vid19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องของเกาะคำชะโนด ได้ประชุมกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการผ่อนปรนสถานที่ท่อง้เที่ยว โดยเฉพาะเกาะคำชะโนด เนื่องจากปกติจะมีนักท่องเที่ยวมากมายที่ศรัทธาในตัวพ่อปู่และแม่ย่า เดินทางกันมาเป็นจำนวนมากในการประชมุครั้งนี้ นายธวัชชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมรับฟังมาตราการระเบียนปฎิบัติ ในการเข้ามากราบสักการะไหว้พ่อปู่แม่ย่าภายในเกาะ โดยมี นายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ทำการเสนอที่จังหวัด เรื่องการผ่อนปรนเกาะคำชะโนด
นายธวัชชัย ได้กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อมารับฟังมาตราการในการเข้ากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าอย่างไรถึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์co vid19 สรุปได้ว่า การเข้ากราบไหว้นั้นจะต้องเข้ามากันเป็นชุดๆ และมีการแจ้งจำนวนว่า ในแต่ละวันจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามากี่คน โดยมีการลงทะเบียนผ่านออนไลน์ แอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางคณะกรรมการกำลังจัดทำรายละเอียดอยู่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางเกาะยังไม่มีเปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการที่แน่นอน เนื่องจากยังคงต้องดำเนินการเรื่องลงทะเบียนออนไลน์กันก่อน และเตรียมความพร้อมแก่นักท่องเที่ยวก่อนจะเข้ามาสักการะครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันนักท่องเที่ยวแพร่co vid19 และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่กันต่อไป
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon