หมอเตือน ช่วงฤดูฝน co vid19 จะแพร่อีกรอบที่ 2

หมอเตือน ช่วงฤดูฝน co vid19 จะแพร่อีกรอบที่ 2

ในขณะนี้หลายๆประเทศ กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์การแพร่ของ co vid19 ต่างก็หาวิธีแก้ปัญหาและวิธีรับมือกับปัญหาหลายๆด้าน ที่อาจเกิจขึ้นได้ โดยล่าสุด นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้เรื่องการแพร่ของ co vid19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเป็นรอบที่ 2นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ

นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ กล่าวว่า ในขณะนี้การแพร่ของ co vid19 ในประเทศไทยสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี มีการพบผู้ติด co vid19 รายใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้และเป็นผู้ที่อยู่ในที่กักกัน หลังกลับจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมี บทเรียนจากประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ที่มีการเกิดกลุ่มการแพร่ภายในเกิดขึ้นได้ โอกาสที่จะมีรอบสองจึงมีความเป็นไปได้นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ยังเปรียบเทียบว่า ต่อให้เราสร้างกำแพงล้อมรอบประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันยังมีน้ำท่วมอยู่นอกบ้าน เราวิดน้ำในบ้านเราจนแห้ง แต่เป็นการยากที่จะไม่ให้มีรอยรั่ว แต่ถ้ามีรูรั่วแล้วเราวิดน้ำออกทัน ก็เป็นปัญหา ดังนั้นมาตรการในการป้องกันของเราก็ต้องเข้มแข็งและในช่วงฤดูฝนจะเป็นฤดูกาล ที่จะเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย ถ้าดูจากการแพร่ของไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน และการแพร่จะเริ่มจากที่โรงเรียน ซึ่งในบางโรงเรียนถึงกับต้องปิดเรียน เพื่องดการเรียนการสอน

สำหรับมาตรการการป้องกันการกำหนดระยะห่างของบุคคล physical distancing การล้างมือ การกินร้อน การหลีกเลี่ยงเข้าชุมชนคนหมู่มาก มาตรการทุกอย่าง ต้องเข้มข้น ทุกคนต้องช่วยกัน รอระยะเวลาที่เราที่เรามีการรักษาที่ดีก่อน ดังนั้นพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน คนที่มีจะต้องรู้จักแบ่งปัน ให้ทุกคนอยู่รอดได้


การล้างมือให้สะอาด


การกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว ขอให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองได้
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon