เราไม่ทิ้งกัน พรุ่งนี้เตรียมรับ SMS

เราไม่ทิ้งกัน พรุ่งนี้เตรียมรับ SMS

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ หรือผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ขณะนี้ส่วนใหญ่ได้รับเงินกันแล้ว แต่ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังค้างอยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ มีจำนวน 2.4 แสนราย ซึ่งถือเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับประชาชนที่มีสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ จำนวน 2.4 แสนรายนั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิได้ติดต่อไปหาแล้วหลายครั้ง แต่ติดต่อไม่ได้ จำนวน 6 หมื่นรายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จำนวน 1.6 แสนราย ทางกระทรวงการคลัง จะมีการส่ง SMS แจ้งให้แก่ท่านในวันพรุ่งนี้ 22 พฤษภาคม 2563 จากนั้นให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทย สาขาที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตน และยืนยันการประกอบอาชีพ หลักฐานการยืนยันตัวตน 3 อย่าง ที่ต้องเตรียมไป ได้แก่
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ภาพถ่ายการประกอบอาชีพของท่านท่าน
3. รูปถ่ายของท่านพรุ่งนี้กลุ่มทบทวนสิทธิ เตรียมรอรับ sms จากนั้นให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทย สาขาที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตน และยืนยันการประกอบอาชีพ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon