เฮดังๆ ชง 1 กลุ่มใหม่ล่าสุดที่ได้รับเงินจากรัฐเดือนละ 1,800 3 เดือน

เฮดังๆ ชง 1 กลุ่มใหม่ล่าสุดที่ได้รับเงินจากรัฐเดือนละ 1,800 3 เดือน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ตนได้หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ ในวัดทั่วประเทศที่รับผลกระทบจากcovid-19


ทั้งนี้ได้เสนอว่าจะเยียวยาให้พระสงฆ์รูปละ 60 บาท โดยจะจ่ายเงินให้ตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดยเงินดังกล่าวจะไม่ได้จ่ายให้กับพระสงฆ์โดยตรง แต่จะมอบให้กับวัดบริหารจัดการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค อาหาร น้ำ ไฟ นอกจากนี้ในส่วนเงินจำนวน 50,000 บาทที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจ่ายให้แยกนั้น เป็นเงินที่จัดสรรเงินจากเงินงบประมาณพัฒนาบุคคลที่มีจำนวน 22 ล้านบาท

เช่น งบอบรม ดูงานต่างๆ ซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว ดังนั้นจึงนำเงินส่วนนี้มาช่วยวัดทั่วประเทศ 9,000 วัด ซึ่งช่วยได้เพียงเดือนเดียว นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนวัดช่วยวัดที่พระสนับสนุนกันเองด้วย
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon