คนถูกรางวัลที่ 1 เฮ แวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสิน ได้แล้วทุกสาขา

คนถูกรางวัลที่ 1 เฮ แวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสิน ได้แล้วทุกสาขา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทีมข่าวได้รับรายงานว่า โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับการถูกรางวัล โดยระบุข้อความว่า ถูกลอตเตอรี่ แวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสิน ได้แล้วทุกสาขา สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โพสต์ดังกล่าว
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1 สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น
2 รางวัลที่รับขึ้นเงิน รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 4 รางวัลที่ 5 ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3 สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด
ช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัล
สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป
เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล
1 จ่ายเงินรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มมาขอขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น
2 บัญชีเงินฝาก และบัตรประชาชนของผู้ที่มาขอรับขึ้นเงินรางวัล ที่นำมาแสดงต้องเป็นคนเดียวกัน
คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล
1. ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ม.4)
2 ต้องมีบัญชีประเภท เผื่อเรียก กับธนาคารออมสิน (กรณีการฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินข้ามเขต ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติ)
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท (หรือ ร้อยละ 0.5)
สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล
2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

ภาพจาก ธนาคารออมสิน
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon