ตรวจสอบสถานะ เราไม่ทิ้งกัน วันนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน 15000

ตรวจสอบสถานะ เราไม่ทิ้งกัน วันนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน 15000

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า จากกรณี รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก cd 19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5000 บาทต่อเดือน


โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ได้นั้น

ความคืบหน้าวันนี้ กระทรวงการคลัง จะโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ สถานะเปลี่ยน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 เป็นจำนวนเงิน 15000 บาท โดยเป็นเงินเยียวยา 3 เดือน คือ รอบของเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน
ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ที่สถานะเปลี่ยน วันที่ 29 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยา 15,000 บาทเช่นเดียวกัน ภายในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการ ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน ทำตามขั้นตอน ดังนี้
1 เข้าสู่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ หรือ คลิกที่นี่
2 จากนั้นกรอกข้อมูล ดังนี้
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
วัน เดือน ปีเกิด
3 คลิก ตรวจสอบสถานะ จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียน
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon