ไม่ได้ทุกคน เช็กคุณสมบัติ บัตรคนจนรับ 3,000

ไม่ได้ทุกคน เช็กคุณสมบัติ บัตรคนจนรับ 3,000

สืบเนื่องจากที่ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ของcovid-19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้


ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือก็คือ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิ น 3,000 บาท

เช็กเงื่อนไขกันก่อน ว่า ใครจะได้รับเงินเยียวยาบ้าง1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ของ covid-19
2.ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon