ครม.ผ่อนปรนให้เพื่อนบ้าน ทำงานในไทยถึง 31 ก.ค.นี้

ครม.ผ่อนปรนให้เพื่อนบ้าน ทำงานในไทยถึง 31 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย


รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เนื่องจากตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน

ที่ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พ.ค.63 แต่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19 ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มอยู่อย่างต่อเนื่องอีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการกลับมาแพร่ของ Covid 19 ใหม่ จากแรงงานที่เดินทางเข้ามาใหม่ลดความสุ่มเสี่ยงที่แรงงานบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดสภาวะการขาดแคนแรงงานของสถานประกอบการที่ยังต้องการจ้างคนต่างด้าว รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภาย หลังจากการสถานการณ์ Covid 19 คลี่คลาย
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon