เฮอีก ครม.อนุมัติแล้ว แจกเงินคนที่ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 แล้วแต่ยังไม่ได้เงิน

เฮอีก ครม.อนุมัติแล้ว แจกเงินคนที่ลงทะเบียนรับเงิน 5,000  แล้วแต่ยังไม่ได้เงิน

ครม. ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19พ.ศ. 2563หนึ่งในนั้น ครม. มีมติเห็นชอบช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ มาตรการช่วยเหลือาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 โดยมีการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน

ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือและชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33


กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท) โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน
ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon