เตือนด่วน 7 จังหวัด กรมฯธรณีแจ้งระวังภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก

เตือนด่วน 7 จังหวัด กรมฯธรณีแจ้งระวังภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก

สำหรับพย ากรณ์อากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ ทางกรมอุตุฯได้ออกประกาศเตือนภัยพิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 16 มิ.ย. ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพย ากรธรณี ออกประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 2-3 วันนี้ โดยระบุว่า ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ จ.น่าน เชียงใหม่ พะเย า พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และเลย เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (17มิ.ย.) โดยเฉพาะในพื้นที่อันตรายอำเภอสองแคว, ท่าวังผา, เชียงกลาง, ปัว, บ่อเกลือ จ.น่าน อำเภอเมือง, ชนแดน, หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

เนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักและในบางพื้นที่สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่ไหลหลากได้น้ำป่าไหลหลาก

ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพย ากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว


ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพย ากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon