อ่านทุกครั้งก่อนใช้แบงค์พัน


ด้วยบุญญาบาธิการ และด้วยด้านปัญญาบารมี การบำเพ็ญพระราชกรณีกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับชาติบ้านเมือง จึงทำให้ทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเหยียบ พื้นดินแห่งนั้นก็จะสมบูรณ์ เจริญงอกงาม

แผ่นดินไทยนี้ จึงมีร่องรอยความเจริญจากโครงการในพระราชดำริ ให้พวกเราได้ศึกษาอยู่ เหมือนดังว่าพ่อหลวงยังอยู่กับปวงชนชาวไทยอยู่เสมอ ไม่ได้จากไปไหน

นอกจากโครงการในพระราชดำริแล้ว อีกสิ่งหนึ่งนั้นที่แสดงถึงความห่วงใยในปวงชนชาวไทย คือพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่เคยพระราชทานไว้ เกี่ยวกับความยากจนอันเป็นปัญหาสำคัญของชาวไทย ที่พระองค์ทรงต่อสู้ และแก้ปัญหามาโดยตลอด และยังทรงย้ำให้พสกนิกรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ซึ่งคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั้นก็อยู่ไม่ไกลตัวเราเลย แต่หากเราลองสังเกตบนธนบัตร 1,000 บาท โดยได้พิมพ์พระราชดำรัสกล่าวไว้ว่า .เศรษฐกิจพอเพียง แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”

กระดาษหนึ่งใบ ที่อยู่ในกระเป๋าเงิน ไม่ใช่เพียงแค่ 1,000 บาท แต่เงิน 1,000 บาทใบนี้มีมูลค่ามหาศาล ที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ หากเรารู้จักนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ไปปฏิบัติตาม ย่อมแต่จะพบกับความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในชีวิตอย่างแน่นอน

ก่อนจะใช้แบงค์ 1,000 บาทนั้น จงมีสติ ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า เสียเวลาอ่านพระราชดำรัสที่พิมพ์ไว้เตือนสักหน่อย เพราะนี่คือคำสอนของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่จริงบนโลก

และนี่คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก พระองค์ท่านทรงงานตลอด 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง พระองค์คือ พ่อหลวง ของพสกนิกรชาวไทย
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon