สุริยุปราคาบางส่วน ตรงกับวันครีษมายัน กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

สุริยุปราคาบางส่วน ตรงกับวันครีษมายัน กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการโพสต์เชิญชวน ให้ชม สุริยุปราคาบางส่วน โดยระบุว่า
21 มิถุนายนนี้ ชม สุริยุปราคาบางส่วน ใน วันครีษมายัน กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
21 มิถุนายน 2563 นอกจากจะเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่วน แล้ว ยังเป็นวัน ครีษมายัน คือวันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด
สำหรับประเทศไทย วันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05:51 น. และจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง 12 ชั่วโมง 56 นาที ประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุด นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว
ในระยะเวลา 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ วันครีษมายัน วันที่กลางวันยาวนานที่สุด วันเหมายัน วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด วันวสันตวิษุวัต และ วันศารทวิษุวัต วันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน
นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยในวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน นอกจากจะสังเกตการณ์ได้เองผ่านอุปกรณ์กรองแสงอาทิตย์แล้ว ยังสามารถรับชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 13:00 - 16:10 น. นะครับ

โพสต์

ที่มา NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon