สำนักงานประกันสังคมประกาศ ยื่นร้องทุกข์ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมประกาศ ยื่นร้องทุกข์ผู้ประกันตน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของcovid-19 คืบหน้าไปแล้ว 99 เปอร์เซ็นต์

ล่าสุดมีผู้ขอใช้สิทธิแล้วกว่า 1.75 ล้านคน สั่งจ่ายไปแล้ว 834,000 คน และวินิจฉัยกรณีไม่มีสิทธิ 490,000 คน เนื่องจากส่งเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไข นายจ้างจ่ายค่าจ้างกรณีให้หยุดงาน หรือปิดงานแล้ว นายจ้างไม่หยุดกิจการ และผู้ประกันตนยื่นแบบขอใช้สิทธิซ้ำซ้อน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งหมด 27,917 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 12,138 ล้านบาท และยังเปิดรับผู้ประกันตนยื่นสิทธิเงินประกันว่างงาน ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (covid-19) สำนักงานประกันสังคม ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้

ทส. จ้างงานชุมชน 16,488 อัตรา

ผลกระทบคนตกงานจากสถานการณ์covid-19 เป็นเรื่องใหญ่ ที่หลายหน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และรับเข้าทำงาน

ล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากcovid-19 ซึ่งเป็นการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน และบัณฑิตที่ตกงาน โดยแบ่งเป็นงานในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 5 โครงการ รวมอัตราการจ้าง 16,488 อัตรา จ้างเหมา 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 445,176,000 บาท

นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาในพื้นที่ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแล ซึ่งสามารถติดต่อสมัครเข้าทำงานได้แล้วตอนนี้
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon