ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เนรเทศคนไทย-ห้ามเข้าราชอาณาจักร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เนรเทศคนไทย-ห้ามเข้าราชอาณาจักร

วันที่ 10 มิ.ย 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ว่าการเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทำมิได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขอบคุณที่มาจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon