สำนักพุทธฯ เตือน พ ระ เ ดื อ น ชั ย อาจโดน จั บ สึก

สำนักพุทธฯ เตือน พระเดือนชัย อาจโดนจับสึก

จากกรณีคณะสงฆ์ จ.มุกดาหาร ธรรมยุต มีคำสั่ง ให้พระเดือนชัย ธมมวิจโย หรือหลวงปู่เดือนชัย สังกัดวัดป่าศรัทธาธรรม ถ้ำหีบ ต.คำป่าหลาย อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร พำนักอยู่ที่พักสงฆ์ถ้ำจารย์ครูภูหินด่าง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง ออกจากพื้นที่ จ.มุกดาหาร ทันที เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณและมีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกในสื่อต่างๆ ผิดหลักพระธรรมวินัยและกฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาเถรสมาคม


โดยมีข่าวมาว่า พระเดือนชัย จะไปอยู่ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ใกล้กับคำชะโนดนั้น ในเรื่องดังกล่าวถือว่าการพิจารณาของเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่ จ.มุกดาหาร สิ้นสุดแล้ว
ล่าสุดนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า ขณะนี้พระเดือนชัยไม่มีวัดสังกัด หากมีวัดที่เจ้าอาวาสมั่นใจว่าสามารถควบคุมพฤติกรรม พระเดือนชัยได้ รับเข้าสังกัดวัดก็จะไม่มีปัญหา แต่หากพระเดือนชัย ยังไม่มีสังกัด แม้จะอ้างว่ามีสถานที่ให้อยู่แล้ว แต่หากสถานที่นั้นไม่ใช่วัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะถือว่าพระเดือนชัยเป็นพระไร้สังกัด หรือ พระจร อยู่ดี และจะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครอง พระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการดำเนินการให้พระเดือนชัยสละสมณ

หลวงปู่เดือนชัย

ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 พ.ศ.2538 ว่าด้วยการให้พระภิกษสละสมณ ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ 3.2 ว่า ในกรณีพระภิกษุรูปใด ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง หรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ให้พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองวัดหรือพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ในเขตท้องที่ที่พบพระภิกษุรูปนั้น มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณได้
ทั้งนี้สำนักพุทธฯ เตือน พระเดือนชัย รีบหาสังกัดวัด ก่อนจะโดนจับสึกในข้อหาเป็น พระจร ไร้วัดสังกัด
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon