4 วันเกิ ด มีลา ภก้อ นโ ตเหลืออีกแค่ 6 วันก็จะเป็นวันที่หล ายคนรอคอ ยแล้ว ซึ่งเป็นวันประก าศผ ลสลา กกิ นแบ่งรั ฐบา ล ซึ่งวันนี้เราได้นำคำทำน า ย 4 วันเกิ ด มีลา ภก้อ นโ ต มาฝากกั น
วันพุธ

วันพุธ

วันเสาร์

วันเสาร์

วันเสาร์

จันทร์

จันทร์

จันทร์

อาทิตย์

อาทิตย์

ยังไงทั้ง 4 วันนี้ อย่าลืม หมั่ นทำบุ ญด้วยนะคะ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon