5 วันเกิ ด มีเก ณฑ์ได้เงิ นก้อ นให ญ่ใครที่เตรียมตัวรว ยกันอยู่ ห้ามพลา ดมาอ่ านคำทำนา ยดีๆที่เราเอามาฝากกันนะคะ วันนี้เราได้เอาคำทำ น าย 5 วันเกิ ด มีเก ณฑ์ได้เงิ นก้อ นให ญ่ มาฝากกัน
อาทิตย์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

5 วั นเกิ ด

ยังังคนที่เกิ ดทั้ง 5 วัน นี้ อย่าลื มไปทำบุ ญ กันด้ วยนะค ะ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon