วันนี้ ผู้ถือบัตรคนจน เงินเข้าแล้ว

วันนี้ ผู้ถือบัตรคนจน เงินเข้าแล้ว

จากกรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบโดยหนึ่งในนั้นคือ โครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ล่าสุด น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่า ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยมีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท/คน
ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันนี้ 4 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ในวันนี้ 4 ก.ค.63 ผู้ที่ถือบัตรคนจน และเข้าเงื่อนไขการรับสิทธิ์ สามารถไปกดเงิน 3,000 บาทกันได้เลยจ้า
เรียบเรียง mumkhao
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon