ราชกิจจาฯประกาศศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัท ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป ล้มละลาย

ราชกิจจาฯประกาศศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัท ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป ล้มละลาย

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล ๑๖๘๓/๒๕๖๒ ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
โดยเนื้อความในประกาศฉบับดังกล่าวได้ระบุว่าด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้บริษัท ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป จำกัด จำเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

ผู้ล้มละลาย ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๖๐๑๘๗๕๗ ที่อยู่เลขที่ ๒๕๔ ชอยแยกชอยศิริพจน์ถนนสุขุมวิก ๘๑ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พศ. ๒๕๖๓

วุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon