มช แถลงไม่ปลดประติมากรรมแห่งแสง

 ตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉาย าลักษณ์ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ติดตั้ง ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทย าลัยเชียงใหม่ ล่าสุด มหาวิทย าลัยเชียงใหม่ แถลงการณ์ไม่ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉาย าลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ลั่นไม่ยินยอมให้มีการลบหลู่พระเกียรติ

มช. แถลงไม่ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉาย าลักษณ์ในหลวง ร.9

 

โดยระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ติดตั้ง ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทย าลัยเชียงใหม่ มหาวิทย าลัยเชียงใหม่ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

ประกาศดังกล่าว

 

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทย าลัยเชียงใหม่ เคารพและเทิดทูนเหนืออื่นใด ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวมหาวิทย าลัยเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทย าลัยเชียงใหม่จะไม่ยินยอมให้เกิดการกระทําใดๆ ที่จะเป็นการลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ท่านไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

ทั้งนี้ มหาวิทย าลัยเชียงใหม่ แถลงการณ์ไม่ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉาย าลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9

ขอบคุณ มหาวิทย าลัยเชียงใหม่

เรียบเรียง siamstreet

แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon