กกพ. ประกาศลดค่าไฟ จ่ายถูกลงกว่าเดิม ต้อนรับปีใหม่ หน่วยละ 3.61 บ. บ้านไหนได้บ้างรีบเช็กด่วนวันที่ 5พ.ย.63 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที)


สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลง 2.89 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย โดยหากพิจารณาต้นทุนรวมแล้ว งวดนี้จะต้องลดถึงกว่า 6 สตางค์


ปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟที ในงวด ม.ค. - เม.ย. 2564 ประกอบด้วย


1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 2564 เท่ากับประมาณ 60,685 ล้านหน่วย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 58,910 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3


2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2564 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 55.32 นอกจากนี้เป็นการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 14.92 ลิกไนต์ของ กฟผ. ร้อยละ 9.47 ถ่านหินนำเข้า ร้อยละ 8.31 และอื่นๆ อีก ร้อยละ 8.14


3. สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นจากงวดที่ผ่านมา ยกเว้นราคาถ่านหินนำเข้าที่ปรับตัวลดลงจากงวด ก.ย. – ธ.ค. 2563 


4. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการ (วันที่ 1 – 31 ก.ย. 2563) เท่ากับ 31.4 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากประมาณการในงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประมาณการไว้ที่ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon