เฮ เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จากเดิม 600 เป็น 800

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เฮ เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพิ่มเงินสงเคระห์บุตร ประกันสังคม เงินอุดหนุนเด็ กฯ รอไปก่อน

โพสต์ดังกล่าว

ยินดีด้วยครับ

 

สำนักงานประกันสังคมจเริ่มจ่ายเดือน มกราคม เป็นต้นไป ยินดีกับแม่ ๆ ด้วยครับ

ยินดีกับแม่ๆด้วยนะครับรอรับเงินงวดแรกปีใหม่กันเลย

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว4.0

แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon